Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

by dbereza

Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

by dbereza

by dbereza

Z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali, 15 września 2021 r., „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Porozumienie Sektorowe zostało zapoczątkowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” podpisanym w lipcu ubiegłego roku. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem wschodzącego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Następnie pod koniec października rozpoczęto prace w utworzonych sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspólnie wypracowane i uzgodnione Porozumienie.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Infrastruktury, Minister Edukacji i Nauki, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, dla osiągnięcia celu Porozumienia, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Jak zaznaczył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście do uczestników wydarzenia, transformacja energetyczna to wielka szansa na skok technologiczny polskiej gospodarki i osiągnięcie suwerenności energetycznej.

Polska chce być silnym i dynamicznie rozwijającym się krajem, wykorzystującym w coraz większym stopniu przyjazną środowisku zieloną energię. Stajemy dzisiaj u progu budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Sektor ten zapewni nam dostęp do taniej energii i wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Warte ponad 130 mld złotych inwestycje w morskie farmy wiatrowe to kolejne wielkie projekty z udziałem państwa, które będą jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. To realne pieniądze, które trafią do Polaków, do polskich przedsiębiorców, stoczni i przemysłu, a także pozwolą na stworzenie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy – dodał Prezes RM.

 

15 września 2021 roku zapisze się w kalendarzu jako historyczny dzień dla polskiej energetyki i gospodarki. Polska ma ambicje i możliwości stać się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a nawet w Europie. Podpisanie Porozumienia sektorowego przez Stronę rządową i uczestników rynku to kolejny, istotny krok w rozwoju tego zielonego sektora, który pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa oraz umożliwi skorzystanie z szansy jaką daje instalacja 11 GW mocy do 2040 roku – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Minister przypomniał, że w lutym 2021 roku weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, której celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w morskiej energetyce wiatrowej na polskiej części Bałtyku między innymi poprzez zapewnienie ram prawnych oraz wieloletniego wsparcia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora offshore wind.

Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną nowe, dobrze płatne miejsca pracy – dodał minister Kurtyka.

Jak podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, podpisanie porozumienia to bezprecedensowe osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni. To drugie na świecie, po obecnym liderze morskiej energetyki wiatrowej Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Porozumienie sektorowe było inspirowane brytyjskim porozumieniem tzw. Offshore Sector Deal. Zostało wypracowane dzięki dobrej woli wielu stron działających zgodnie w niewiele ponad rok. To przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, a obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów offshore wind. Oprócz zapewnienia terminalu instalacyjnego, który zostanie uruchomiony w Porcie w Gdyni, to kluczowy element budowy i rozwoju krajowego łańcucha dostaw – zaznaczył.

Wiceminister Ireneusz Zyska Zawrócił także uwagę, że podpisanie Porozumienia otwiera nowy rozdział współpracy, który będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.

Cieszymy się, że wiele podmiotów kluczowych dla branży oraz łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej już dziś dołączyło do wypełniania postanowień Porozumienia. Zachęcamy także inne podmioty, by dołączyły się do tej inicjatywy składając oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia, co jest warunkiem uczestnictwa w dalszej pogłębionej współpracy prowadzonej w dedykowanych grupach roboczych – dodał.

Jak wskazał, jednym z aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest zapewnienie jak najwyższego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach na dostawy i usługi dla przyszłych projektów.

Już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów, w tym Spółki z udziałem Skarbu Państwa. To olbrzymi potencjał, który chcemy wspólnie wykorzystać – powiedział wiceminister klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

W trakcie uroczystości wiceminister Zyska podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad Porozumieniem, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu.

Top