Obowiązek OZE na 2021 rok bez zmian

by dbereza

Obowiązek OZE na 2021 rok bez zmian

by dbereza

by dbereza
Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

W opublikowanym projekcie proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w roku 2020, czyli 19,5 proc. dla świadectw pochodzenia energii odnawialnej – z wyłączeniem energii pochodzącej z biogazowni rolniczych (tzw. zielonych certyfikatów). Opublikowany projekt zakłada także 0,5 proc. dla świadectw pochodzenia energii elektrycznej pochodzącej z biogazowni rolniczych, czyli dla tzw. błękitnych certyfikatów.

Zdaniem autorów projektu, podniesienie tzw. obowiązku OZE w roku 2019 do obecnego poziomu spowodowało ograniczenie nadpodaży oraz stabilizację na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Dodatkowo utrzymanie obowiązującej w roku 2020 wysokości obowiązku przyczyni się do utrzymania stabilizacji sytuacji w systemie świadectw pochodzenia.

Ministerstwo Klimatu zaznacza również, że w związku z tym iż w br. roku cześć podmiotów zakończy partycypację w systemie świadectw pochodzenia (upływa okres 15 letniego wsparcia), a także z uwagi na migracje istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, w analogicznym rozporządzeniu odnoszącym się do 2022 r. nie wyklucza się wprowadzenia stosownej korekty uwzględniającej zachodzące zmiany.

Top