Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona przez Sejm

by Karolina

Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona przez Sejm

by Karolina

by Karolina

Wczoraj wieczorem Sejm Rp uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W głosowaniu poparło ją 430 posłów, 2 było przeciw, jeden wstrzymał się. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Przed głosowaniem minister Grzegorz Tobiszowski zapewnił, że wkrótce rząd zacznie prace nad pakietem kolejnych regulacji dla OZE.

Nowelizacja dla branży wiatrowej oznacza przede wszystkim:

Zniesienie zakazu modernizacji zainstalowanych instalacji wiatrowych, nie spełniających warunków tzw. ustawy odległościowej. 

Wsteczne ujednolicenie (od 1 stycznie 2018 r.) opodatkowania elektrowni wiatrowej. Podatek od nieruchomości zostaje ograniczony do części budowlanej. 

Wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które maja ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzn. ustawy odległościowej. 

Ustawa ma szansę wejść w życie z początkiem lipca.

 

 

 

Top