Neutralna emisyjnie Polska 2050. Jak wyzwanie zmienić w szansę

by dbereza

Neutralna emisyjnie Polska 2050. Jak wyzwanie zmienić w szansę

by dbereza

by dbereza

Odejście od produkcji energii z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii będzie dla Polski olbrzymim wyzwaniem. Obecnie węgiel utrzymuje dominującą pozycję w polskim sektorze energetycznym. Jak wyzwanie zmienić w szansę? Na to pytanie w kontekście neutralności emisyjnej spróbował odpowiedzieć zespół McKinsey w specjalnym raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050”.

Zobacz cały raport

 

Kryzys klimatyczny to globalny problem, stanowiący obecnie jedno z największych zagrożeń dla ludzkości. Skutki zmiany klimatu, powodują nie tylko coraz większe straty gospodarcze, ale także społeczne i zdrowotne. Intensywne opady deszczu, podtopienia i powodzie, niebezpieczne burze i huraganowe wiatry to tylko niektóre ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi coraz częściej spotykamy w Polsce. By ograniczyć ryzyko i skutki globalnego ocieplenia, ludzie muszą radykalnie zmienić swoje podejście do środowiska naturalnego.

Eksperci są zgodni, że odejście od węgla, na którym opiera się polski system energetyczny jest nieuniknione. Aby ograniczyć do zera emisje dwutlenku węgla netto do 2050 r., który został przyjęty jako termin realizacji celów UE potrzebujemy szybkiej dekarbonizacji. To ambitne wyzwanie dla Polski, jednak jak podają eksperci nie niemożliwe do zrealizowania. Jak więc wyzwanie zmienić w szansę? Na to pytanie w kontekście neutralności emisyjnej spróbował odpowiedzieć zespół McKinsey w swoim raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050”. Autorzy raportu przedstawiają scenariusz w którym do 2050 r. Polska jest w stanie obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych względem 2017 r. o 91 proc. oraz zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla na tyle, by zrekompensować pozostałe 9 proc. emisji, których ograniczenie jest szczególnie trudne. Tym samym Polska mogłaby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.

Top