Możliwości przyłączeniowe KSE – gdzie leży prawda?

by webmaster

Możliwości przyłączeniowe KSE – gdzie leży prawda?

by webmaster

by webmaster

Od początku wzrostu zainteresowania energetyką wiatrową w Polsce, z różnych stron /niektórych przedstawicieli administracji, firm czy środowisk naukowych/ dochodzą ostrzeżenia o możliwych katastrofalnych skutkach przyłączeń dużej liczby farm wiatrowych. Brak w tych wypowiedziach odwołania się do wyników jakichkolwiek opracowań wyznaczających choćby w przybliżeniu graniczny pułap możliwości przyłączeniowych dla energetyki wiatrowej, który ową katastrofę może spowodować.  Jednocześnie sugeruje się że już kilka tysięcy MW (6-8 tys.) w farmach wiatrowych w Polsce  to granica możliwości przyłączeniowych oraz granica bezpieczeństwa pracy systemu i to po realizacji znacznych i kosztownych inwestycji w infrastrukturę sieciową. Spojrzenie takie zdaje się podzielać również Rząd który w przyjętej w listopadzie 2009 r. Polityce Energetycznej Polski zakłada możliwości rozwoju energetyki wiatrowej do poziomu 6 tys. MW w roku 2020 i 7,8 tys. w roku 2030! 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej postanowiło sprawdzić jakie są rzeczywiste i realne możliwości przyłączeniowe dla energetyki wiatrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). W tym celu postanowiło zlecić wykonanie stosownej analizy jednemu ze znanych ośrodków naukowych. Zachętą do takiego działania są wyniki prac naukowych, które wskazują na dużo większe zdolności przyłączeniowe dla energetyki wiatrowej niż te, o których zwykło mówić środowisko związane z klasyczną energetyką.

I tak, możliwości przyłączeń wiatraków w obecnym kształcie systemu elektroenergetycznego to niemal 13 tys. MW – a więc prawie dwa razy więcej niż obecnie deklarowane przez operatorów sieci wielkości. Co ważne, kilkanaście tysięcy MW może zostać przyłączonych przy niewielkich nakładach inwestycyjnych, ograniczonych w przeważającej większości do podniesienia temperatury pracy przewodów do 60 st. Dodatkowym efektem tych przyłączeń byłoby zmniejszenie strat przesyłowych o ok. 400 MW w sezonie letnim i zimowym. Uwzględnienie planowanych przez operatorów na najbliższe lata modernizacji i rozbudowy sieci podwyższy jeszcze te zdolności przyłączeniowe KSE!  

Nie jest niestety przesądzone czy niezależny raport o możliwościach przyłączeniowych dla energetyki wiatrowej będzie mógł powstać. Skierowana do PSE-Operator prośba o przekazanie ekspertom danych do wykonania takiej analizy spotkała się z odmową naszego operatora. Jaką tajemnicę musi chronić polski operator systemu elektroenergetycznego, kiedy analogiczne informacje są  dostępne  u innych europejskich operatorów.  I tak dla przykładu,  wchodząc na strony brytyjskiego operatora NGC lub irlandzkiego EIRGRID można  te dane bez żadnych ograniczeń pobrać.

Dla wszystkich zainteresowanych informacją: pierwsze wyniki prac naukowych ośrodka badawczego zostaną zaprezentowane na V Konferencji „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce”, na którą zapraszamy 19 kwietnia 2010 do hotelu Hilton w Warszawie. W czasie konferencyjnych dyskusji postaramy się również znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie leży prawda o stanie polskiego systemu elektroenergetycznego.

Top