Ministerstwo opublikowało założenia nowelizacji ustawy o OZE

by dbereza

Ministerstwo opublikowało założenia nowelizacji ustawy o OZE

by dbereza

by dbereza
Ministerstwo Klimatu opublikowało na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów założenia wynikające z kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Projekt nowelizacji ustawy jest odpowiedzią na postulaty branży odnawialnych źródeł energii, które to wnioskowały o przedłużenie obecnego systemu aukcyjnego o kolejnych 5 lat. Obowiązujące systemy wsparcia zakończy się w dniu 30 czerwca 2021 r. Po implementowaniu zapowiadanych zmian system aukcyjny, ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 r.

Przypominamy, że Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zwróciło się do Ministra Klimatu o przedłużenie aukcyjnego programu wsparcia dla OZE w połowie kwietnia. Zgodnie z zaleceniem aukcje powinny odbywać się co najmniej do 2026 r., tj. Przez dodatkowe 5 lat. Taki proces wymagałby powiadomienia Komisji Europejskiej.

„Rządowy plan rozszerzenia systemu aukcyjnego spełnia nasze oczekiwania wyrażone we wniosku przesłanym w połowie kwietnia do Ministra Klimatu. Aukcje OZE, wprowadzone w 2016 r., Okazały się skutecznym i konkurencyjnym mechanizmem, który daje rządowi możliwość wpływania na obniżenie cen energii dla odbiorców końcowych w długoterminowym procesie transformacji energii. W dzisiejszych czasach wersje OZE dla najtańszych źródeł energii, takich jak wiatr na lądzie, należy traktować raczej jako rodzaj gwarancji dla instytucji finansowych, a nie system wsparcia jako taki”– powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Ministerstwo zastrzega, że warunkiem wejścia w życie planowanych zmian jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Projekt w przepisach przejściowych ma zawierać stosowną klauzulę zawieszającą stosowanie zmienianych przepisów do czasu uzyskania decyzji KE. Zakłada również, że przyjęcie projektu następnej nowelizacji ustawy o OZE przez Radę Ministrów nastąpi w trzecim kwartale 2020 roku a ostatnim krokiem będzie skierowanie ich do prac w parlamencie.

Top