Ministerstwo Klimatu przedstawiło podział kompetencji kierownictwa

by dbereza

Ministerstwo Klimatu przedstawiło podział kompetencji kierownictwa

by dbereza

by dbereza

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu pojawiło się zarządzenie ministra Michała Kurtyki z dnia 20 maja, w którym przedstawiony został nowy podział kompetencji kierownictwa resortu.

Oprócz pełnienia dotychczasowej funkcji ministra klimatu Michał Kurtyka od teraz odpowiedzialny będzie również za nadzór nad pracami biura ministra, departamentu edukacji i komunikacji, departamentu prawnego oraz departamentu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. Jego kompetencje obejmują też Państwową Agencję Atomistyki oraz Agencję Rezerw Materiałowych.

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przejmuje nadzór nad pracami Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej oraz Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii. Zyska wykonuje kompetencje ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz jako dysponenta Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Sekretarz Stanu Jacek Ozdoba oprócz dotychczasowego nadzoru nad Departamentem Gospodarki Odpadami i pełnienia funkcji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przejmie kompetencje nadzoru w Departamencie Ciepłownictwa i Departamencie Instrumentów Środowiskowych.

Sekretarz Stanu Piotr Dziadzio, pełniący funkcję Głównego Geologa Kraju został umocowany w nadzorze prac Departamentu Elektroenergetyki, Departamenty Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu.

Podsekretarz Stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński zajmie się sprawami Departamentu Funduszy Europejskich. Przypomnijmy, że w latach 2015-2018, kierował on referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Klimatu, a w szczególności usadowienie w nim pełnomocnika rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii z departamentami zajmującymi się elektromobilnością, smogiem, wodorem i samymi źródłami odnawialnymi wskazuje, iż wprowadzone  przez resort zmiany zmierzają w kierunku transformacji energetycznej.

 

Top