„Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej” – już w Serocku 8 listopada 2018 r.

by dbereza

„Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej” – już w Serocku 8 listopada 2018 r.

by dbereza

by dbereza

„Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej” – już w Serocku 8 listopada 2018 r.
Niniejszy panel odbędzie się tego dnia o godzinie 11:30 w hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku pod Warszawą, w ramach XIII Konferencji PSEW „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce”. Przedstawiciele korporacji i przemysłu są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w trzecim dniu konferencji.

Na wydarzenie zaprasza RE100, inicjatywa the Climate Group (TCG) w partnerstwie z Carbon Disclosure Project (CDP), oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Światowe trendy pokazują, że zakup energii z OZE może uchronić odbiorców przed wahaniami cen związanymi ze zmiennością cen ropy, gazu i węgla, oraz cen pozwoleń na emisję CO2. Wielu z prawie 150 członków RE100, o łącznym rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną 184 TWh oraz posiadających więcej niż $94 milliardów środków inwestycyjnych (BENEF), zawiera długoterminowe corporate PPA na zakup energii elektrycznej z OZE.

Korzyści płynące z zawierania bezpośrednich porozumień sprzedażowych nie są powszechnie znane, dlatego chcielibyśmy przybliżyć Państwu to zagadnienie w trakcie naszego wydarzenia. Po zakończeniu prezentacji oraz debaty odbędą się bezpośrednie spotkania B2B z potencjalnymi wytwórcami mogącymi zaoferować dostawy energii elektrycznej do przedsiębiorstw obecnych na wydarzeniu.

Top