Komunikat ze spotkania przedstawicieli PTEW i PSEW

by webmaster

Komunikat ze spotkania przedstawicieli PTEW i PSEW

by webmaster

by webmaster

W dniu 8 marca 2010 w Koszalinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej (PTEW) z siedzibą w Gdańsku oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) z siedzibą w Szczecinie.

W spotkaniu wzięli udział ze strony PTEW: Bogdan Gutkowski – Prezes Zarządu oraz Mariusz Witoński – Członek Zarządu, a ze strony PSEW: Jarosław Mroczek – Prezes Zarządu, Ewa Kurdyła – Dyrektor oraz Jacek Tukaj – Specjalista.
Celem spotkania była dyskusja na temat możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy obiema organizacjami, podejmowania wspólnych działań, połączonej reprezentacji sektora energetyki wiatrowej w Polsce.

Przedstawiciele obu organizacji zgodzili się co do niepokojącego, zaobserwowanego ostatnio narastającego negatywnego ustosunkowania do sektora energetyki wiatrowej. Dotyczy to publikacji internetowych takich jak na przykład strona www.stopwiatrakom.pl, nastawienia polityków czy społeczności lokalnych. W ogromnej większości przypadków zarzuty kierowane pod adresem energetyki wiatrowej nie mają nic wspólnego z prawdą i faktami. W związku z tym prezes J. Mroczek zaproponował stworzenie strony internetowej, firmowanej przez obie organizacje, będącej źródłem rzetelnej wiedzy na temat energetyki wiatrowej. Strona internetowa stanowiłaby w pewien sposób odpowiedź i przeciwwagę dla wspomnianego wcześniej portalu.
Prezes PSEW zaproponował również by zapraszając do współpracy inne organizacje  związane z branżą energetyki wiatrowej, zastanowić się nad sposobem reakcji na wydarzenia takie jak zorganizowana 1 marca 2010 roku przez klub parlamentarny PiS konferencja „Z wiatrem czy pod wiatr”. Konferencja była zgromadzeniem przeciwników rozwijania energetyki wiatrowej w Polsce, na której sformułowano wiele nieprawdziwych zarzutów pod adresem tego sektora. Strony omówiły również propozycję PSEW wykorzystania Światowego Dnia Wiatru (15 czerwca) do promocji energetyki wiatrowej w Polsce. Pan prezes B. Gutkowski zadeklarował rozważenie propozycji i ewentualne włączenie się PTEW w sugerowane działania.
Spotkanie zakończyło się obustronną deklaracją regularnej współpracy przy czym ustalono, że zakres i formy tej współpracy będą przedmiotem dalszych roboczych uzgodnień.

Top