Komisja Europejska stawia w aukcjach na kryteria pozacenowe

by dbereza

Komisja Europejska stawia w aukcjach na kryteria pozacenowe

by dbereza

by dbereza

Energia ze źródeł odnawialnych jest kluczowa dla osiągnięcia celów UE w zakresie dekarbonizacji i dostarczania czystej, taniej i bezpiecznej energii. Ułatwienia dla rozwoju OZE stają się priorytetem dla Komisji Europejskiej, czego dowodem są ostatnio opublikowane dokumenty. Nowe rekomendacje mówią o uproszczeniu procedur, tworzeniu przyspieszonych obszarów rozwoju OZE i udoskonaleniu systemu aukcji ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów pozacenowych. O ich kluczowej roli  będą rozmawiać też uczestnicy konferencji PSEW 2024, która odbędzie się już w dniach 4-6 czerwca w Świnoujściu.

 Komisja Europejska w maju br. wydała zestaw rekomendacji dotyczących systemów aukcyjnych OZE. Dokumenty mają pomóc wdrożyć unijne ramy w zakresie energii odnawialnej poprzez poprawę warunków dla jej szybszego wdrażania na poziomie krajowym. Rekomendacje w szczególny sposób zwracają uwagę na systemy aukcyjne i kluczową rolę kryteriów pozacenowych.

-Opieranie się wyłącznie lub głównie na cenie nie pozwala na odpowiednie docenienie przestrzegania wysokich norm środowiskowych i standardów społecznych, ani na zapewnienie odporności łańcuchów dostaw czy integracji systemu energetycznego. Dzięki wprowadzeniu kryteriów pozacenowych możliwe będzie promowanie bardziej zrównoważonego, innowacyjnego i lokalnie zaangażowanego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. W szczególności, odporność, rozwój kadr, cyberbezpieczeństwo oraz zielony łańcuch dostaw są kluczowe dla budowy silnego przemysłu net-zero. mówi Maciej Mierzwiński, CEE Energy Group.

 

Zwiększenie popytu na produkowane w Europie zielone technologie ma także podnieść konkurencyjność unijnego przemysłu i przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

 – Net Zero Industry Act i wydane przez KE rekomendacje w zakresie systemów aukcyjnych OZE to jedne z ważniejszych dokumentów dla interesariuszy budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Z ambicją budowy kolejnych 10 GW MFW na Bałtyku, Polska powinna starać się efektywnie uwzględniać w budowie dużych mocy OZE potencjał krajowych wykonawców oraz aspekty ogólnogospodarcze kontynentu, w tym tzw. European Content przemysłu. Wprowadzenie kryteriów pozacenowych do procesów aukcyjnych ma kluczowe znaczenie dla promowania zrównoważonego rozwoju oraz lokalnych łańcuchów dostaw w sektorze odnawialnych źródeł energii. To kwestia fundamentalna dla rozwoju silnego sektora energetyki wiatrowej w naszym kraju.mówi Dominika Taranko, wiceprezes Wind Industry Hub.

 

Ocena zdolności wykonawców do zapewnienia ciągłości dostaw w trudnych warunkach oraz dywersyfikacja źródeł dostaw to czynniki, które wzmacniają pozycję lokalnych dostawców i zmniejszają ryzyko przerw w realizacji projektów. To proponowane kryterium tzw. odporności (resilience). Jest ono istotne dla zapewnienia stabilności i odporności europejskiego łańcucha dostaw, a co za tym idzie niezawodności i efektywności energetyki wiatrowej w Polsce.

Kolejnym rozważanym kryterium jest zaangażowanie inwestorów morskich farm wiatrowych w rozwój systemu edukacji, w tym zawodowej. Polska i ogólnie Europa potrzebują silnej bazy wykwalifikowanych kadr, aby sprostać wymaganiom rozwijającego się sektora energetyki wiatrowej. Jest to bardzo istotne kryterium, które może określić wymóg zapewnienia programów szkoleniowych i wsparcia w rozwoju kariery w ramach całego programu inwestycyjnego budowy farm.

Dokument rekomendacji KE porusza też aspekt ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi, bezpieczeństwa lokalnych sieci i infrastruktury energetycznej. W kontekście Polski, gdzie cyberbezpieczeństwo staje się coraz bardziej istotne, implementacja odpowiednich rozwiązań informatycznych jest niezbędna.

Z kolei uwzględnienie aspektów ochrony środowiska, takich jak recykling materiałów czy zazielenienie łańcucha dostaw, promuje rozwiązania ekologiczne i wspiera lokalne firmy promujące Innowacje, obejmujące badania i rozwój, adaptację nowych technologii oraz dystrybucję wiedzy, wspierają rozwój technologiczny i mogą prowadzić do powstania nowych firm technologicznych w Polsce. Jest to kryterium o ogromnym znaczeniu, gdyż wspiera konsorcja naukowo-przemysłowe pracujące nad innowacjami, które mogą wpisać się w politykę rozwojową kraju. Polska ma szansę stać się liderem w innowacyjnych rozwiązaniach, co znacząco wpłynie na konkurencyjność i rozwój gospodarczy, a przy wykorzystaniu tego pozacenowego kryterium może wesprzeć szanse uczestnictwa krajowych firm w kompleksowych dostawach produktów i usług.

O  perspektywach rozwoju OZE w Polsce i kierunkach polskiej transformacji energetycznej będą dyskutować uczestnicy 19. Konferencji PSEW, która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2024 w Świnoujściu.

Konferencja PSEW2024 – rejestracja i szczegóły: www.konferencjapsew.pl

Top