Jest wyrok w sprawie podatku od nieruchomości z farm wiatrowych za 2018 rok

by dbereza

Jest wyrok w sprawie podatku od nieruchomości z farm wiatrowych za 2018 rok

by dbereza

by dbereza
Gminy mają dostać rekompensatę za utracony podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2018 r.
W wyroku z dnia 22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy powodujące wsteczne obniżenie zobowiązań w podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2018 r. (wynikające z ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) jest niezgodna z Konstytucją (sygnatura akt: K 4/19).

Zgodnie z wydanym po ogłoszeniu wyroku komunikatem, wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną co prawda spowodowało korzystne skutki dla samych podatników – właścicieli elektrowni, ale spowodowało jednocześnie, że ucierpieli mieszkańcy gmin, które musiały oddawać inwestorom nadpłacony podatek, gdyż ustawodawca nie przewidział dla tych gmin żadnych rekompensat utraconych, uprzednio zabudżetowanych wpływów podatkowych.

Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy 18 miesięcy na doprowadzenie do stanu zgodnego z Konstytucją, co w niniejszej sprawie będzie wymagało ustanowienia odpowiednich rozwiązań ustawowych i zrekompensowania gminom strat poniesionych w następstwie wprowadzenia z mocą wsteczną regulacji wpływającej na obniżenie ich dochodów z podatku od elektrowni wiatrowych. Zgodnie z treścią komunikatu Trybunału Konstytucyjnego, zawierającego główne motywy orzeczenia, z wyroku nie wynikają żadne negatywne skutki finansowe dla samych podatników.

Artykuł został opracowany przez kancelarię DWF Poland Jamka

Top