Jakiej energii chcą Polacy? – badania opinii społecznej Indicator

by dbereza

Jakiej energii chcą Polacy? – badania opinii społecznej Indicator

by dbereza

by dbereza

Polacy lubią odnawialne źródła energii. Ich rozwój uważają zaś za główne narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju – wynika z badania opinii społecznej  przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”.

Przedstawiamy główne wniosku  badania. Całość dostępna tutaj.

 • Prawie 90% Polaków uważa, że zmiany klimatu są poważnym problemem, a co drugi sądzi, że jest to bardzo paląca kwestia.
 • Niemal czterech na pięciu respondentów wskazuje, że ryzyko wystąpienia niedoborów energii za kilka lat jest poważne, a dwóch na pięciu podkreśla, że to bardzo poważny problem.
 • Również czterech na pięciu respondentów odpowiedziało, że politycy powinni podjąć działania zmierzające do uniknięcia niedoborów energii, ale tym razem ponad połowa wskazała, że temu problemowi należy się szczególna uwaga ze strony rządzących.
 • Najpopularniejszym wśród respondentów sposobem zapobieżenia niedoborom energii powinno być zwiększenie udziału energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

 

 

 • Energetyka wiatrowa zdecydowanie przoduje we wszystkich aspektach porównawczej oceny różnych sposobów wytwarzania energii.
 • Jedynie energia słoneczna otrzymuje w wielu aspektach lepsze noty niż energetyka wiatrowa.
 • Energetyka wodna zyskuje raczej niższe oceny niż wiatrowa.
 • Najgorsze rezultaty otrzymywały zawsze elektrownie węglowe i atomowe.
 • Najbardziej preferowanym (tj. wskazywanym na pierwszych trzech miejscach łącznie) typem źródła energii jest energia słoneczna. Była ona najczęściej wskazywana na pierwszym miejscu. Niemniej jednak elektrownie wiatrowe zajęły drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej.
 • Respondenci wskazywali elektrownię wiatrową jako najtańsze źródło energii (suma trzech wskazań) choć to energia słoneczna najczęściej wypadała na pierwszym miejscu. Z kolei offshore wind zajął 4. miejsce.

 

 • ¾ badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że rozwój energetyki wiatrowej i OZE w ogóle sprzyja ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Niewiele mniej, bo 70%, jest zdania że przyczynia się do ograniczenia zależności od importu energii. Podobny odsetek (68%) twierdzi, że przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy.

 

 • Wśród najistotniejszych zalet energetyki wiatrowej i OZE w ogóle badani wymieniali: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (77%), wykorzystanie powszechnie dostępnych i naturalnych źródeł energii (66%) oraz zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł (66%)
Top