Jakie korzyści dla gmin i ich mieszkańców niesie energetyka wiatrowa? 

by dbereza

Jakie korzyści dla gmin i ich mieszkańców niesie energetyka wiatrowa? 

by dbereza

by dbereza

Elektrownie wiatrowe potrafią tchnąć nową energię w gospodarkę regionalną. Przekonują się o tym mieszkańcy miejscowości, w których powstają farmy wiatrowe. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom, które płyną z wiatru. 

Rozwój, rozwój, rozwój… 

Mieszkańcy gmin, w których zbudowano już farmy wiatrowe, widzą korzystny wpływ inwestycji na rozwój lokalny. Elektrownie wiatrowe przyczyniają się np. do poprawy infrastruktury czy promocji gminy jako miejsca ekologicznego i przyjaznego środowisku. Z czego to wynika? Gminy, w których powstają elektrownie wiatrowe, otrzymują stałe źródło dochodu na nawet 20 lat. Źródłem tego dochodu są m.in. podatki. Pozwala to gminie na lepsze gospodarowanie środkami i zaplanowanie długoterminowych inwestycji. Przychody z farmy wiatrowej pozwalają również na zwiększenie potencjału turystycznego, poprawienie infrastruktury czy na promocję gminy. Szacuje się, że podatki od budowanych oraz zaplanowanych do budowy w najbliższych latach wiatraków przyniosą gminom wpływy na poziomie nawet 150 000-200 000 zł od JEDNEJ turbiny wiatrowej. Tę kwotę należy pomnożyć przez liczbę wiatraków oraz czas ich eksploatacji, który może wynosić nawet 30 lat. Mówimy więc o milionach złotych każdego roku zasilających budżety gmin!

Tańszy prąd dla mieszkańców 

Energia z wiatru jest surowcem niewyczerpalnym, bezpłatnym i niezależnym od dostępności paliw kopalnych. Podczas gdy ceny tradycyjnych źródeł energii rosną, ceny energii odnawialnej maleją. Trend ten ma szansę się utrzymać dzięki rozwojowi technologicznemu, który pozwala zwiększać wydajność turbin.

Nowe miejsca pracy 

Dzięki inwestycjom w farmy wiatrowe rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy będą zajmować się między innymi planowaniem przestrzennym, obsługą turbin i ich konserwacją. Rozwijać będzie się również infrastruktura wokół inwestycji, która również zapewni wiele nowych miejsc pracy.
Top