Ile będzie kosztować energia z morskich farm wiatrowych? Jest rozporządzenie cenowe

by dbereza

Ile będzie kosztować energia z morskich farm wiatrowych? Jest rozporządzenie cenowe

by dbereza

by dbereza

Minister Klimatu i Środowiska określił cenę maksymalną za energię elektryczną pozyskiwaną z pierwszych morskich farm wiatrowych na polskich wodach Bałtyku.

 

Rozporządzenie w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda zostało opublikowane 30 marca br. Cena maksymalna została określona na poziomie 319,6 zł/MWh.

 

Cieszymy się, że cena maksymalna dla energii pozyskiwanej z morskich farm wiatrowych w podpisanym przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzeniu wzrosła wobec propozycji wyjściowej wskazanej w projekcie. Nadal jednak jest ona konserwatywna. W związku z tym, zatwierdzony poziom 319,6 zł/MWh nie pozostawia zbyt dużej przestrzeni dla projektów, które będą realizowane na polskich wodach Bałtyku – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Szef PSEW pytany szczegóły odpowiada:

Jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o konkretach. To będzie możliwe, kiedy przeanalizujemy szczegółowo wpływ tej ceny na poszczególne projekty, uwzględniając ją w modelach biznesowych poszczególnych inwestycji – zastrzega Gajowiecki.

 

Rozporządzenie jest jednym z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która weszła w życie w lutym 2021 r.

Dla kogo wsparcie w pierwszej fazie?

W ramach I fazy systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych wsparcie będzie przyznawane na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda, wydawanych przez Prezesa URE. Możliwość wydania decyzji będzie ograniczona do łącznej mocy wszystkich instalacji wynoszącej 5900 MW. Prezes URE będzie wydawał decyzje w oparciu o kompletny wniosek wytwórcy złożony nie później niż do 31 marca 2021 r. Regulator rynku przyzna wsparcie do 30 czerwca. Pomoc ta będzie musiała być notyfikowana Komisji Europejskiej. Cena energii stanowiąca podstawę do wypłaty ujemnego salda będzie określona w treści decyzji Prezesa URE.

Cena nieco wyższa niż proponowana

Pierwotnie zaproponowana cena maksymalna wynosiła 301,5 zł/MWh. Postulowano jej podwyższenie, podnosząc, że tak niska cena może uniemożliwić realizację części projektów. Ministerstwo Aktywów Państwowych postulowało ustalenie jej na poziomie 325,62 zł za MWh. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaproponowało 372,17 zł za MWh.

Czytaj stanowisko PSEW sprawie ceny maksymalnej

 

Rozporządzenie cenowe dla morskich farm niespójne ze strategią i ustawą

Jak wykuwała się cena energii dla offshore?

Ministerstwo wskazywało, że metodykę wyliczenia ceny maksymalnej przygotował specjalny zespół. Składał się z przedstawicieli: Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE.

Pozostaje liczyć na to, że wysokość ceny maksymalnej, wskazana w rozporządzeniu, wystarczy na całościową realizację projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda (dziennikustaw.gov.pl)

 

Top