Optymalizacja O&M – bądź w grupie największych graczy na rynku energetyki wiatrowej

by dbereza

Optymalizacja O&M – bądź w grupie największych graczy na rynku energetyki wiatrowej

by dbereza

by dbereza

Sektor energetyki wiatrowej, dzięki zapowiadanym w nowelizacji ustawy o OZE korzystnym zmianom przepisów, stoi przed szansą ponownego dynamicznego rozwoju. Jednak już teraz przedsiębiorcy muszą sprostać licznym wyzwaniom. Jednym z kluczowych jest optymalizacja i wypracowanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie eksploatacji i zarządzania farmami wiatrowymi.

Janusz Gajowiecki, prezes PSEW przyznaje, że wśród operatorów farm wiatrowych w Polsce rośnie świadomość możliwości zwiększenia efektywności działania turbin wiatrowych. – Jako PSEW obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestiami O&M. Dlatego tak ważne jest umożliwienie przedsiębiorcom dzielenia się unikalną wiedzą na temat rynku O&M. Jest wiele problemów, które powtarzają się na farmach, dlatego lepiej uczyć się na błędach innych niż je powielać – podkreśla.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej powołali grupę roboczą, której celem jest optymalizacja eksploatacji i zarządzania farmami wiatrowymi. – Koncentrujemy się na wymianie doświadczeń i analizie trudnych przypadków. Pozwolą nam one wypracować efektywną ścieżkę postępowania i uniknąć w przyszłości niepotrzebnych problemów oraz kosztów – wyjaśnia Piotr Górecki, dyrektor Departamentu Eksploatacji Energetyki Wiatrowej w PGE EO, przewodniczący grupy roboczej ds. O&M.

W jej prace aktywnie zaangażowali się już tacy członkowie PSEW, jak: EDPR, Innogy, PGE EO, Vortex-Energy, Martifer, E.ON, ERG, Acciona, WPD, Polenergia i WSB. – Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w ramach grupy. Warto razem wypracowywać korzystne dla naszego sektora rozwiązania – zachęca prezes Janusz Gajowiecki.

Cele, które stawia przed sobą grupa, to przede wszystkim wzajemna wymiana doświadczeń, zarówno w zakresie bieżącej eksploatacji farm, jak i możliwości optymalizacji serwisu, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań, wpływających na zwiększenie efektywności działania turbin. W ramach grupy analizowane są najczęściej występujące problemy poszczególnych komponentów, dyskutowane są sposoby ich rozwiązywania oraz metody wczesnej detekcji. Grupa omawia również innowacyjne projekty na rynku, koncentrując się na analizie korzyści oraz możliwości i zasadności ich wdrożenia w polskich warunkach. Przewidziane są też prace nad stworzeniem, wraz z odpowiednimi służbami, standardów w zakresie BHP. Ponadto zbudowana zostanie platforma IT, służąca wymianie wiedzy i wzajemnej pomocy.

– Wiedza, którą uzyskają członkowie naszej grupy roboczej, z pewnością przełoży się na bardziej efektywne eksploatowanie i zarządzanie elektrowniami wiatrowymi. Korzyści z uczestnictwa w niej może być znacznie więcej. Będziemy bowiem dyskutować także nad innymi inicjatywami, m.in. grupowymi zakupami i wspólnymi magazynami – zapowiada dyrektor Piotr Górecki.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy.

Więcej informacji na temat działalności grupy:

Kamil Beker
O&M GROUP
omgroup@psew.pl

Top