Europejska Karta Wiatru podpisana przez 23 państwa UE i ponad 300 firm z sektora energetyki wiatrowej

by dbereza

Europejska Karta Wiatru podpisana przez 23 państwa UE i ponad 300 firm z sektora energetyki wiatrowej

by dbereza

by dbereza
Rządy państw członkowskich UE zobowiązały się do podjęcia pilnych działań na rzecz energetyki wiatrowej. Dziś ministrowie energii 23 państw podpisali Europejską Kartę Wiatru, zobowiązując tym swoje kraje do realizacji działań przypisanych im w ramach Pakietu Energetyki Wiatrowej. To szerokie poparcie pokazuje, że rządy zrozumiały strategiczną wartość energii wiatrowej oraz pilną potrzebę wzmocnienia europejskiego przemysłu wiatrowego.

W październiku br. Komisja Europejska opublikowała Pakiet dotyczący energetyki wiatrowej (ang. Wind Power Action Plan), w którym wskazano 15 pilnych do wdrożenia działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego łańcucha wartości energii wiatrowej. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny już realizują swoje zobowiązania zawarte w Pakiecie. Jednak większość działań należy do rządów krajowych. Dlatego dziś 23 ministrów państw członkowskich UE oraz przedstawiciele ponad 300 firm z sektora energetyki wiatrowej podpisało Europejską Kartę Wiatru. Zobowiązuje to rządy do wzmocnienia europejskiego sektora wiatrowego i wdrożenia działań określonych w Pakiecie dotyczącym energetyki wiatrowej.

– Zielona transformacja Europy nie uda się bez energetyki wiatrowej i jej silnego wsparcia na poziomie unijnym i krajowym. Podpisanie Europejskiej Karty Wiatru jasno pokazuje, że Europa widzi inwestycje wiatrowe jako punkt wyjścia do realizacji celów klimatycznych oraz stworzenia silnych i stabilnych łańcuchów dostaw, które zapewnią dobrze płatne miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Europa dostrzegła siłę energii z wiatru, a Polska bezpośrednio na tym skorzysta – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.  

Głównymi postulatami zawartymi w podpisanej Europejskiej Karcie Wiatru są: uproszczenie przepisów dotyczących wydawania pozwoleń oraz cyfryzacja tego procesu, zmiana kryteriów w przypadku aukcji z uwzględnieniem indeksacji cen, publikowanie jasnych harmonogramów aukcji oraz 10-letnich planów rozwoju energetyki wiatrowej i perspektyw na rok 2040 dla poszczególnych państw członkowskich; zwiększenie niezbędnych inwestycji w porty, drogi
i sieci elektroenergetyczne oraz odblokowanie inwestycji w europejskim łańcuchu dostaw dla energii wiatrowej.

Karta nie jest pierwszym krokiem we wdrażaniu Pakietu dla Energetyki Wiatrowej. UE znacznie poprawiła już dostęp do finansowania dla inwestorów zajmujących się energetyką wiatrową. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacji o budżecie 4 mld euro, mającym na celu wsparcie inwestycji w produkcję wykorzystującą czyste technologie. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zmienił zasady udzielania pożyczek, aby wspierać inwestycje w sektor wiatrowy, a także uruchomił nowy program o wartości 5 mld euro na produkcję turbin wiatrowych.

– Zaproponowane w Europejskiej Karcie Wiatru działania są spójne z kierunkami rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Branża wiatrowa w naszym kraju od lat skupia się na rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw. Jako Stowarzyszenie optujemy za usprawnieniem procedur planistycznych i permittingowych, bo wiemy, że większa liczba usługodawców i współpraca międzynarodowa to szansa nie tylko dla rynku energetyki wiatrowej w Polsce, ale także dla całej krajowej gospodarki – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Fundacja Wind Industry Hub – odpowiedź na potrzeby rynku i przemysłu

Budowanie lokalnego, silnego i odpornego przemysłu dla zapewnienia ciągłości i poprawy ekonomiki przyszłych projektów OZE jest kluczowe. Polski przemysł ma ogromny potencjał do tego, aby być istotnym graczem w globalnym łańcuchu dostaw dla lądowej oraz morskiej energetyki wiatrowej. Jednak bez aktualnej i nowoczesnej polityki przemysłowej skupionej na OZE, w tym w szczególności na sektorze offshore wind, istnieje ryzyko, że nie wykorzystamy szansy, która rysuje się przed polskim przemysłem.

 Zaangażowanie na rzecz firm działających dla branży wiatrowej jest kluczowe by wesprzeć budowę silnego przemysłu i zaplecza usługowego. W tym celu Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej założyło Fundację Wind Industry Hub, która działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego, poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy przemysłowej w Polsce oraz wzmacnianie roli polskich przedsiębiorstw w europejskim łańcuchu dostaw. Ta inicjatywa to odpowiedź na bieżące wyzwania związane z potrzebą rozwijania lokalnych łańcuchów dostaw dla sektora wiatrowego i chęć wywiązania się z ambitnych, unijnych celów względem stworzenia silnego i stabilnego rynku oraz świadomej polityki przemysłowej, która nada priorytety w rozwoju technologii i projektów, specjalizacji zakładów wytwórczych, profilowaniu edukacji branżowej, czy pozyskiwaniu finansowania.

Więcej na www.windindustry.pl

Top