Energetyka wiatrowa wspierana przez NFOŚiGW. W 2023 ruszy ogólnopolska kampania PSEW „Płyniemy z wiatrem”

by dbereza

Energetyka wiatrowa wspierana przez NFOŚiGW. W 2023 ruszy ogólnopolska kampania PSEW „Płyniemy z wiatrem”

by dbereza

by dbereza
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej otrzymało dotację w wysokości 2 mln zł na ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki wiatrowej. To odpowiedź na plany dynamicznego rozwoju tego sektora energii w Polsce – zarówno jeśli chodzi o inwestycje wiatrowe na lądzie, jak i na morzu. Rekordowo wysokie poparcie społeczne dla energii z wiatru pokazuje, jak ważne są dziś odnawialne źródła energii. Perspektywy rozwoju nowych inwestycji w farmy wiatrowe wymagają poszerzania wiedzy o tej technologii i jej wpływie na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Kampania „Płyniemy z wiatrem” rusza już w 2023 roku, a finansowanie działań zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dotacji NFOŚiGW Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przeprowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Płyniemy z wiatrem”. Projekt o charakterze edukacyjnym ma pogłębić wiedzę na temat energetyki wiatrowej jako odnawialnego źródła energii podnoszącego bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne kraju. Działania zawarte w zaplanowanej kampanii crossmediowej przekażą rzetelną i sprawdzoną wiedzę rozbijającą mity i niechęć wynikającą z braku informacji. Zasięg przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych ma objąć 15,5 mln osób.

To kluczowy moment na przeprowadzenie takiej kampanii w naszym kraju. Edukowanie w zakresie energetyki wiatrowej i całego sektora OZE jest ważne i społecznie oczekiwane szczególnie teraz, gdy technologie odnawialne są Polsce bardzo potrzebne i będą dynamicznie się rozwijać. Rozwój niezależnych źródeł energii to dziś polska racja stanu –  energetyka wiatrowa jest dzisiaj rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego, dramatycznie wysokich cen energii oraz zależności Polski od importowanych surowców. Zależy nam, żeby transformacja energetyczna w kierunku OZE, która jest nieunikniona – działa się w naszym kraju w klimacie świadomości i społecznej akceptacji. Stąd pomysł na ogólnopolską kampanię edukacyjną skierowaną do całego przekroju, od najmłodszych po starsze pokoleniamówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Kampania przedstawi ogólnopolskiej opinii publicznej (a także regionalnym i lokalnym grupom interesariuszy) inwestycję w energetykę wiatrową jako przedsięwzięcie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Nasz przekaz będzie dotyczył zarówno wiatraków na lądzie, jak i tych, które wkrótce powstaną w polskim obszarze Morza Bałtyckiego. Morska energetyka wiatrowa to nowy sektor, który wymaga szczególnego podejścia w budowaniu świadomości. To ważne, żeby edukować na temat perspektyw i możliwości z nim związanych, ponieważ offshore w Polsce to nowe miejsca pracy, kierunki studiów, fabryki, porty instalacyjne czy serwisowe. Zdajemy sobie sprawę, że to, co nowe często jest przyjmowane z nieufnością, dlatego kampania pokaże prawdziwe oblicze branży i jej rolę w budowaniu silnej i niezależnej gospodarkimówi Małgorzata Żmijewska-Kukiełka, menedżer ds. komunikacji PSEW, koordynatorka kampanii.

Dla uzyskania możliwie największego efektu edukacyjnego kampania będzie wspierana emisją spotów telewizyjnych, radiowych oraz działaniami PR, które pozwolą na dotarcie z merytorycznymi argumentami i informacjami do mediów, liderów opinii, samorządów, stowarzyszeń biznesowych i ekologicznych oraz poszczególnych grup docelowych.

Kampania będzie wykorzystywała nie tylko media tradycyjne, ale również elektroniczne takie jak strona internetowa, media społecznościowe, czy działania w portalach horyzontalnych. To zdecydowanie zwiększy dotarcie nie tylko do młodzieży czy studentów, ale równie pozostałych grup docelowych.

Zaplanowana kampania będzie miała charakter crossmediowy, co pozwoli na wzmocnienie i utrwalenie głównej idei kampanii promocyjno-edukacyjnej. Ważnym elementem będzie cykl eventów skierowanych do konkretnych grup docelowych, w których zostaną zaplanowane nie tylko wydarzenia dla młodzieży i rodzin, ale również dla studentów, ekspertów i dziennikarzy.

Działania będą wsparte przez osoby znane z życia publicznego, które są nośnikiem wartości w postaci własnego wizerunku. Ma to na celu wzmocnienie siły przekazu oraz uzyskanie wydźwięku medialnego. Pozwoli też na szersze dotarcie i zaktywizowanie odbiorców poprzez zachętę np. do udziału w konkursach czy quizach wiedzy.

Zaplanowane działania to połączenie różnorodnych form oraz narzędzi edukacyjnych, co w efekcie pozwoli na trwały wzrost świadomości ekologicznej oraz trwale zwiększy świadomość korzyści płynące z wykorzystywania energii z OZE. Szerokie spektrum działań oraz dobór różnorodnych narzędzi promocyjnych oraz edukacyjnych pozwoli na przeprowadzenie skutecznej kampanii o zasięgu ogólnopolskim.

Umowę regulującą przekazanie dotacji w wysokości blisko 2 mln zł z zasobu programu Edukacja Ekologiczna podpisali w Warszawie 4 stycznia 2023 r. wiceprezes zarządu NFOŚiGW Sławomir Mazurek oraz prezes zarządu PSEW Janusz Gajowiecki oraz wiceprezes zarządu PSEW Szymon Kowalski. W całości przedsięwzięcie będzie kosztować ok. 2,2 mln zł.

Top