Pandemia nie zahamuje transformacji, ale może opóźnić Nowy Zielony Ład

by dbereza

Pandemia nie zahamuje transformacji, ale może opóźnić Nowy Zielony Ład

by dbereza

by dbereza
Transformacja polskiej energetyki będzie postępować. Jednak niektóre działania związane z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu mogą zostać opóźnione – stwierdził Minister Klimatu Michał Kurtyka podczas debaty o energetyce: „Energia, energetyka, rynek – inaczej” w ramach EEC Online.

Jak wskazał minister klimatu, podczas pierwszego etapu pandemii działalność sztabu kryzysowego skupiała się przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości dostaw energii elektrycznej, gazu i paliw. Drugi etap, w który właśnie wchodzimy, ma na celu sprostanie wyzwaniom ekonomicznym w rzeczywistości postkoronawirusowej.

Chcemy, by polska energetyka się transformowała. To są procesy wieloletnie. Chociaż ze względu na pandemię jakość powietrza poprawiła się, to zmiana ta nie nastąpiła dzięki ewolucyjnemu przejściu do innych sposobów wytwarzania” – zauważył Kurtyka.

Ministerstwo Klimatu widzi potrzebę inwestowania olbrzymich środków w zmieniającą się polską energetykę. Jednak kraje unijne będą te pieniądze znajdować do pobudzania gospodarek w czasie kryzysu po pandemii.

Jak zaznaczył Kurtyka, zmiany konieczne do przeprowadzenia w Polsce m.in. w zakresie poprawy czystości powietrza, są też spójne z założeniami  Europejskiego Zielonego Ładu.

Dlatego resort klimatu widzi też szansę dla polskich przedsiębiorstw, które mogą zyskać dzięki systemowemu podejściu do transformacji. Kurtyka podkreślił przy tym konieczność wzmocnienia łańcuchów dostaw dla branż strategicznych m.in. związanych z rozproszonymi źródłami energii czy ciepłowniczymi.

Zakończyliśmy rozpoczęte na początku pandemii prace sześciu zespołów. Konkluzje z prac są spójne z naszymi priorytetami ” – dodał Kurtyka.

Z drugiej strony Ministerstwo Klimatu stoi na stanowisku, że cele klimatyczne ustalone przez Unię powinny zostać utrzymane, a nie zaostrzane.

„Ich realizacja m.in. w zakresie redukcji emisji CO2 o 40 proc. i tak będzie wymagała mobilizacji ogromnej ilości środków finansowych. To już będzie ambitne zadanie. Dlatego w przypadku prób podnoszenia tego celu, liczymy na precyzyjne rozliczenie finansowe dotyczące kosztów i korzyści dla poszczególnych państw członkowskich” – powiedział Kurtyka.

W debacie energetycznej EEC Online udział wziął Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Szef PSEW podkreślał rolę, jaką energetyka wiatrowa na lądzie i morzu może odegrać w wychodzeniu z kryzysu po pandemii.

Top