Dzień Dostawców na Konferencji PSEW2024 – międzynarodowa współpraca na rzecz silnego przemysłu wiatrowego w Europie

by dbereza

Dzień Dostawców na Konferencji PSEW2024 – międzynarodowa współpraca na rzecz silnego przemysłu wiatrowego w Europie

by dbereza

by dbereza

Polski łańcuch dostaw ma szansę stać się konkurencyjny w globalnym sektorze energetyki wiatrowej – nie uda się to jednak bez silnej i stabilnej współpracy międzynarodowej. Polskie firmy, zagraniczni inwestorzy oraz przedstawiciele KE i państw nadbałtyckich już 6 czerwca spotkają się po raz trzeci na International Suppliers Day podczas Konferencji PSEW2024 w Świnoujściu, aby rozmawiać o sojuszu na rzecz silnego europejskiego przemysłu wiatrowego. W trakcie merytorycznych dyskusji i warsztatów nie zabraknie tematów dotyczących przyszłości offshore wind, rozwoju sieci, local content, infrastruktury portowej, usług w sektorze wiatrowym czy bezpieczeństwa pracy.

Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Liczne analizy wskazują, że sektory onshore i offshore wind do 2040 r. mogą zagwarantować w Polsce niemal 200 tys. nowych miejsc pracy oraz ponad 450 mld zł wartości dla gospodarki. Lokalny łańcuch dostaw dla morskiej i lądowej energetyki wiatrowej potrzebuje jednak silnych sojuszy z zagranicznymi partnerami.

Okazją do nawiązania cennych kontaktów biznesowych i wypracowania ram efektywnej współpracy dla rynku offshore będzie Międzynarodowy Dzień Dostawców, który odbędzie się 6 czerwca podczas Konferencji PSEW 2024 w Świnoujściu. Głównym tematem International Suppliers Day będzie dyskusja o przyszłości przemysłu offshore w Basenie Morza Bałtyckiego oraz to, jak wykorzystać doświadczenia z przemysłu morskiego do budowy przemysłu offshore wind. Uwaga skupi się na krajowych specjalizacjach oraz na tym, jak powinien wyglądać model rozwoju europejskiego łańcucha dostaw. Ważnym wątkiem będzie również zapewnienie bezpieczeństwa pracy strategicznych inwestycji, które w kolejnych dekadach stanowić będą o bezpieczeństwie energetycznym Europy i poszczególnych państw.

Organizatorzy wydarzenia nie zapomną również o kwestiach wspólnych projektów infrastrukturalnych w celu budowy zintegrowanej sieci elektroenergetycznej Bałtyku, która ułatwi integrację wytworzonej w MFW energii elektrycznej na rynku regionalnym. W ramach International Suppliers Day odbędą się także liczne warsztaty m. in. na temat postępowań przetargowych dla I. i II. fazy offshore czy wymagań stawianych polskim dostawcom w postępowaniach przetargowych.

Współpraca międzynarodowa kluczem do realizacji celów UE w zakresie OZE na rok 2030

– Jednoczymy siły i zapraszamy do współtworzenia III Międzynarodowego Dnia Dostawców na Konferencji PSEW 2024. W trakcie dnia pełnego merytorycznych dyskusji i warsztatów wypracujemy rozwiązania, które sprawią, że transformacja w kierunku czystej energii będzie szła w parze z konkurencyjnością przemysłową i zwiększaniem zatrudnienia w całym łańcuchu wartości w Europie. Obfitujący w szeroki wachlarz wydarzeń Międzynarodowy Dzień Dostawców to droga do budowania silnego europejskiego łańcucha dostaw dla sektora offshore i onshore oraz tworzenie ram współpracy międzynarodowej w tym obszarze – podkreśla Piotr Czopek, wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub i dyrektor ds. regulacji w PSEW.

Polskie firmy będą miały doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych z podmiotami przemysłowymi z największych zagranicznych rynków offshore. To wyjątkowa okazja na nowe relacje biznesowe i szansa wejścia na rynki zachodnie!

W wydarzeniu udział wezmą m.in.: przedstawiciele Komisji Europejskiej, ambasadorzy państw leżących wokół Morza Bałtyckiego, kluczowi ministrowie zarządzający obszarem rozwoju offshore, a także inwestorzy z międzynarodowym doświadczeniem w rozwoju morskich farm wiatrowych.

W tym roku głównym gospodarzem International Suppliers Day będzie Wind Industry Hub (WIH), który stworzy specjalną strefę wystawienniczą dla podmiotów współpracujących z WIH.

Wejściówki w promocyjnej cenie oraz agenda dostępne są na stronie: https://www.konferencjapsew.pl/articles/3-day

Top