Co dalej z systemem aukcyjnym OZE?

by dbereza

Co dalej z systemem aukcyjnym OZE?

by dbereza

by dbereza

Zgodnie z obowiązującym prawem ostatnim terminem sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym z OZE jest 30 czerwca 2021 roku. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jako organizacja działająca na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, zwróciło się do Ministerstwa Klimatu z prośbą o przedłużenie systemu aukcyjnego wsparcia dla OZE do 2026 roku.

Wniosek PSEW o przedłużenie obowiązującego w Polsce systemu aukcyjnego

Jak wynika z doniesień medialnych, Ministerstwo Klimatu analizuje wniosek o przedłużenie systemy aukcyjnego. Resort wyraził także poparcie dla nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych tzw. ustawy odległościowej.

Za przedłużeniem obowiązującego systemu aukcyjnego opowiada się również Urząd Regulacji Energetyki zaznaczając, że system aukcyjny cieszył się dużym zainteresowaniem wytwórców dlatego też nie powinien zostać pominięty przez ustawodawcę w dalszym procedowaniu ustawy

https://www.ure.gov.p/

Za przedłużeniem aukcyjnego systemu wsparcia OZE przemawia przede wszystkim konieczność dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę kierunki rozwoju energetyki przedstawiane w unijnych dokumentach strategicznychpowiedział w rozmowie z WNP.pl Rafał Gawin, prezes URE

Przypomnijmy, że przedłużenie systemu wsparcia wymaga notyfikacji przez Komisje Europejską, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego decyzja Ministra Klimatu powinna zapaść szybko, by nie dopuścić do sytuacji wygaśnięcia tego mechanizmu i płynnie przeprowadzać aukcje.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec I kwartału 2020 roku, przyrost mocy z nowych instalacji OZE, które rozpoczęły wytwarzanie energii w oparciu o system aukcyjny wyniósł ok 384 MW  przy 435 instalacjach.

Czytaj więcej: Aukcje OZE pod ogromnym znakiem zapytania

Top