Bałtyk i jego potencjał dla offshore podczas International Day na Konferencji PSEW w Serocku

by dbereza

Bałtyk i jego potencjał dla offshore podczas International Day na Konferencji PSEW w Serocku

by dbereza

by dbereza
Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Przy odpowiednich warunkach oraz wsparciu, wiatr z Bałtyku przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz obniży ceny energii. To też wzmocnienie polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw. Polska może być liderem rozwoju MEW w regionie Morza Bałtyckiego i w Europie, trzeba tylko odpowiednio oszacować,  następnie wykorzystać drzemiący w Bałtyku potencjał. Polskie firmy, zagraniczni inwestorzy oraz przedstawiciele państw regionu Morza Bałtyckiego już w połowie czerwca spotkają się,  na Intenational Supplier Day podczas Konferencji PSEW 2022 w Serocku, aby rozmawiać o współpracy na rzecz budowy silnego, europejskiego przemysłu offshore.

Dotychczasowe szacunki pokazują, że do 2050 r. potencjał rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce wynosi 28 GW. Przed Polską nowa perspektywa i potencjał inwestycji, które będą wymagały dużego zaangażowania inwestorów, państwa i środków finansowych, aby skutecznie je zrealizować. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaprasza firmy zainteresowane rozwojem offshore na International Supplier Day w trakcie Konferencji PSEW 2022 w Serocku (13-15 czerwca). W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele ambasad państw regionu Morza Bałtyckiego oraz inwestorzy z międzynarodowym doświadczeniem w rozwoju morskich farm wiatrowych (potwierdzono m.in. udział misji gospodarczych z Holandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii).

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce niesie ze sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości offshore. International Supplier Day to okazja dla polskich firm na nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz wykorzystanie synergii płynącej ze współpracy z nowymi partnerami, która może okazać się najefektywniejsza przy planowaniu i realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Zainteresowanie realizacją inwestycji w Polsce jest widoczne i deklarowane przez wiele podmiotów. Rozszerza się grono inwestorów zainteresowanych zabezpieczeniem praw do stref w polskiej części Morza Bałtyckiego, na których będzie można realizować projekty farm wiatrowych. Oznacza to również nowe obszary dla potencjalnych inwestycji, które będą wymagały dużego zaangażowania inwestorów, państwa i środków finansowych, aby skutecznie je zrealizować.

Międzynarodowe koncerny, posiadające ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji morskich farm wiatrowych na całym świecie, mogą pomóc rodzimym inwestorom w wykorzystaniu ogromnego potencjału morskiej energetyki wiatrowej. Tworzenie efektywnych sojuszy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi pomoże budować silny sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w sposób optymalny kosztowo i wspierając rodzimy przemysł.

– Polska w dużym stopniu mogłaby partycypować w tych korzyściach. Ważna w tym procesie może okazać się współpraca z międzynarodowymi koncernami, które posiadając ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji morskich farm wiatrowych na całym świecie, mogą pomóc polskim inwestorom w wykorzystaniu ogromnego potencjału morskiej energetyki wiatrowej. Dodatkowo, taka współpraca to szansa na obniżanie CAPEXu nowych projektów w Polsce. Wiedza płynąca z bardziej dojrzałych rynków pokazuje, że tworzenie efektywnych sojuszy z doświadczonymi partnerami zagranicznymi pomoże budować silny sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w sposób optymalny kosztowo i wspierając rodzimy przemysł. W tym kontekście należy pamiętać, że podmioty zagraniczne realizujące tego typu przedsięwzięcia od wielu lat posiadają rozbudowane łańcuchy dostaw – dzięki współpracy polskie podmioty uzyskają dostęp do tych łańcuchów dostaw, a tym samym do zagranicznych rynków – mówi Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Komisja Europejska szacuje, że potencjał MEW w regionie Morza Bałtyckiego wynosi 93 GW do 2050 r.  Wg raportu Wind Europe i PSEW nawet 28 GW tego potencjału przypada na Polskę, co oznacza, że spośród wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego to właśnie Polska ma największy potencjał. Dodatkowo, efektywne planowanie oraz pełne wykorzystanie przedmiotowego potencjału oznaczać będzie, że lokalny łańcuch dostaw dla offshore może osiągnąć nawet 65%. WindEurope przewiduje, że do 2030 r. przy założeniu dynamicznego rozwoju przede wszystkim morskiej energetyki wiatrowej sektor ten może wnieść nawet 50 mld euro do PKB UE. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał rodzimego sektora offshore wind to ogromna szansa na rozwój polskiej gospodarki.

Należy również pamiętać, że wykorzystanie ogromnego potencjału polskich obszarów morskich w zakresie offshore wind do niezależność energetyczna naszego kraju. Polska powinna korzystać z przykładu takich krajów jak Wielka Brytania, Holandia, Dania czy Stany Zjednoczone, które zwiększają swoje cele w zakresie morskiej energetyki wiatrowej dostrzegając ogromny potencjał wsparcia rodzimej gospodarki przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa energetycznego. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza dzisiaj, w obliczu wojny w Ukrainie i rosyjskiego szantażu energetycznego.

Szczegóły na konferencjapsew.pl

Top