Aukcje dla wiatru już 5 grudnia

by dbereza

Aukcje dla wiatru już 5 grudnia

by dbereza

by dbereza

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację dotyczącą terminów przeprowadzenia tegorocznych aukcji OZE. Zgodnie z planem aukcje powinny się odbyć w dniach 25 – 26 listopada, 2 – 6 grudnia oraz 9 – 13 grudnia.

Pierwsze aukcje w dniach 25-26 listopada dotyczyć będą instalacji biogazowych, zarówno tych nowo tworzonych, jak i już istniejących.

5 grudnia natomiast odbędą się kluczowe aukcje dla inwestujących w energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. Aukcja dotyczyć będzie nowych instalacji w tym sektorze o mocy powyżej 1 MW. 

Ze względu na przewagę kosztową, w tym koszyku zazwyczaj wygrywały projekty farm wiatrowych.

Kolejne aukcje związane z wiatrem na lądzie odbędą się 10 grudnia i poświęcone będą źródłom o mocy poniżej 1 MW. 

W tym koszyku przeważnie  wśród zwycięzców  były instalacje fotowoltaiczne.

Warto dodać, że terminy mogą ulec jeszcze zmianom, a ostateczne potwierdzenie terminów przez URE nastąpić musi minimum 30 dni przed aukcją. W oficjalnym ogłoszeniu podane zostaną również wolumeny energii wystawione w ramach konkretnych aukcji.

Komunikat Prezesa URE w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2019

Fot. Tomasz Maga

Top