Aukcje dla OZE w listopadzie lub grudniu 2019 r.

by dbereza

Aukcje dla OZE w listopadzie lub grudniu 2019 r.

by dbereza

by dbereza

25 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z punktu widzenia branży wiatrowej najważniejszą częścią projektu są przepisy umożliwiające przeprowadzenie jeszcze w tym roku aukcji OZE na 2,5 GW mocy dla instalacji OZE powyżej 1 MW. Z naszych informacji wynika, że prawdopodobnie odbędzie się ona w listopadzie lub grudniu 2019 r.

Ponadto Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE. Zmieniona zostaje także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Zgodnie z wnioskiem Zarządcy Rozliczeń SA zaproponowano także modyfikację zasady rozliczenia dodatniego salda, wskazując, iż zwrot dodatniego salda nie powinien przekroczyć wysokości wypłaconego ujemnego salda wytwórcy. Zmiana ta będzie miała kluczowe znaczenie, ze względu na kwestię rozliczania pomocy publicznej, która to pomoc udzielona wytwórcom, nie może stanowić przychodu operatora rozliczeń.

Projekt nowelizacji wpłynie następnie do Parlamentu. Z naszych informacji wynika, że na początku lipca dokument nie był jeszcze w Sejmie. To oznacza, że mógłby być on rozpatrywany podczas ostatniego przed wakacjami parlamentarnymi posiedzenia Sejmu, które zaplanowano 17-19 lipca, a do Senatu trafiłby 31 lipca – 2 sierpnia). Podpis Prezydenta i wejście w życie ustawy planowane jest jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

Z projektem można zapoznać się pod tym linkiem (kliknij tutaj)

Top