Projekt nowelizacji ustawy o OZE skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa

by dbereza

Projekt nowelizacji ustawy o OZE skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa

by dbereza

by dbereza

W dniu wczorajszym wyczekiwany przez branżę projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, opatrzony numerem druku sejmowego 2412, został skierowany do tzw. pierwszego czytania w sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Z naszych informacji wynika, że projekt będzie procedowany przez Sejm na posiedzeniu w maju (8-11 maja).

Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 2412

Top